6 اقدامی که برای رسیدن به موفقیت نادیده گرفته اید

کامنت : 0
نویسنده:

امیر رضا دهقان

6 اقدامی که برای رسیدن به موفقیت نادیده گرفته اید

مسیرِ موفقیت برای هیچکس، شبیه دیگری نیست. با این وجود روش هایی برای موفقیت وجود دارند که بسیار رایج هستند و اغلب افراد موفق به صورت مشترک آن ها را یدک می کشند. اینها اقداماتی هستند که باعث می شوند شما در این مسیر شگفت زده شوید . مردم اغلب که اشتباهاتِ یکسانی را در این مسیرها انجام می دهند که سدّ راهشان می شود.

امروز من می خواهم 6 مرحله را که بسیاری افراد آنها را در مسیرخود به سمت موفقیت نادیده می گیرند را با شما مطرح کنم .
اگر شما احساس می کنید که ازبرنامه خود دور شده اید، نترسید. به جای ترسیدن، آنچه که درباره ی آن اشتباه کرده اید وشما را ازموفقیت دور کرده را پیدا کنید.
مسیرموفقیت درست روبروی شماست.
دانش پذیری ازمن همیشه می پرسید چطور بدانم که الآن درمسیر درست هستم وکارها را همانطور که باید،انجام می دهم؟
اینها سوالات خوبی هستند اما واقعیت این است که مسیرِموفقیت همیشه روشن است
شما باید درشناسایی آن آگاه باشید.
چراغ زردها را بشناسید.
اولین راه برای تمرینِ دیدن این اقدامات ، شناسایی وجواب دادن به تمامی چراغ زردهای زندگی است.زمانیکه می گوییم چراغ زرد، منظورمان هشدارهایی است که شما در آینده دریافت می کنید. این چراغ زردها می توانند به صورت پیشگوئی یا نظرات و انتقادات دیگران پیش روی شما قراربگیرند و اینگونه به شما در مورد مشکلات و خطرات هشدار می دهند.
این نشانه ها به شما این فرصت رامی دهد که از پیامدهای ناخواسته جلوگیری کنید.
اگر بطورکاملاً اتفاقی درباره چیزی احساس بدی دارید یا متوجه می شوید که مردم حول شما رفتار متفاوتی دارند دراینصورت شما باید بدانید چیزی اشتباه است یا چیزی را نادیده گرفته اید.
آنها همان چراغ زردها هستند.
هرچه سریعتر بتوانید آنها راشناسایی کنید و به آنها پاسخ دهید، آسانتر می توانید از سدّ موانع بگذرید وچالش ها را پشت سربگذارید وبه سطوح بالاتری ازموفقیت برسید.
حالا ما فهمیدیم چراغ زرد چیست، و اکنون وقت آن است که درباره ی مراحلی بحث کنیم که باید تصحیح شوند تا مسیرموفقیت سرعت بیشتری پیدا کند.


مرحله اول: مواجهه با مشکلات
اولین مرحله که نادیده گرفته می شود مواجهه با مشکلات است. بسیاری افراد تصمیم می گیرند چراغ زردها را نادیده بگیرند چراکه نمی خواهند احساس ناراحتی بکنند. پاسخ دادن به این چراغ زردها یعنی انجام کارهایی که شما نمی خواستید انجام دهید.
اعتراف به اینکه شما اشتباه کرده اید به تنهایی مشکلی را حل نمی کند. وقت بگذارید تا این موانع را حل کنید. این درست مانند بردن ماشین به تعمیرگاه است که موتورش صدای ناهنجار تولید می کند.
شما تظاهر می کنید که این چراغ زردها را ندیدید شاید چون این راهی ساده تراست وکمتر شما را ناراحت می کند. نادیده گرفتن آنها شما را از احساس خطرحفاظت می کند.
در عوض، افراد موفق با آنها روبرو می شوند. آنها می خواهند حس چالش و ترس را تجربه کنند و بازخوردهای این کارسخت را ببینند.
شما می دانید که چراغ زردها پیام هایی است که اگر نادیده گرفته شوند اغلب به مشکلات بزرگتری تبدیل می شوند ومی توانند سریعتر بصورت یک سدّ مستحکم در برابر شما ظهورکنند که شما را ازرسیدن به اهدافتان بازمی دارد.
مرحله دوم: پاسخ سریع به مشکلات
مرحله دومی که ممکن است نادیده گرفته شود، پاسخ سریع به مشکلاتی است که در حال ظهورند.
زمانیکه شما عادت پاسخِ سریع و مصمم به چراغ زردها رادر خود ایجاد کنید، زندگی آسان تر می شود. شما می توانید مشکلات را قبل از اینکه بوجود بیایند یا بزرگتر شوند حل کنید.
اما یادگیریِ شناسایی و پاسخ به چراغ زردها همیشه ساده نیست. نیازمند آگاهی، نظم واراده است! هم چنین نیاز به پذیرفتن خطر دارد.
شما باید خود را برای چنین ناکامی ها وشنیدن واقعیت های تلخ حاضرکنید. این تنها زمانی است که شما باچیزی روبرو می شوید که درست عمل نمی کند وبدنبال انتخاب های بهتر می گردید. شما می توانید باراههای بهتری کنار بیایید که شما را به نتایج دلخواه می رساند.
مرحله سوم: قبول مسئولیت زندگی
مرحله سوم که ممکن است دراین مسیر نادیده گرفته شود این است که شما تمام مسئولیت صد در صدی زندگی ونتایج را به عهده نمیگیرید.
ما می دانیم که تنها یک نفرمسئول کیفیت زندگی شماست وآن خود شما هستید. هرچیزی که شما تجربه می کنید نتیجه آن چیزی است که انجام می دهید یا انجام نمی دهید. درآمد شما، ارتباطات شما، سلامت شما، توان بدنی شما وحتی ناراحتی شما.
زندگی را آنطور بسازید که خودتان می خواهید. اگر شما چراغ زردها را درزندگی نادیده می گیرید مسئولیت آنرا به عهده بگیرید واگر آنها را نادیده گرفتید بازهم مسئولیت آنها را به عهده بگیرید.
شما از تصور نتایج منفی بجای نتایج مثبت می ترسید. افراد موفق تمام مسئولیت افکار،تصورات واقدامات خود را می پذیرند. آنها وقت وانرژی خود رابرای متهم کردن وشکایت کردن تلف نمی کنند. بجای این کار، آنها تجارب خود را ارزیابی می کنند وتصمیم می گیرند که آنها را تغییردهند یاخیر. افراد موفق با ناراحتی ها روبرو می شوند واقدامات لازم را جهت ساخت زندگی ای که می خواهند انجام می دهند.


مرحله چهارم پنجم: باور به اینکه ممکن است واعتماد به خودتان
مرحله ی بعد که اغلب نادیده گرفته می شود، این است که شما به خودتان اعتماد ندارید وباور ندارید که موفقیتتان ممکن است.
اگرشما بنا دارید که رویاهای زندگی خود را محقق کنید، باید باورداشته باشید که می توانید.
ممکن است شما این را اعتماد بنفس بنامید یا هرچیزدیگر. این اعتقاد قلبی است که شما باید آنرا داشته باشید. شما قابلیت ها را دارید، منابع را دراختیار دارید واستعداد رسیدن به  نتایج دلخواه را درخود می بینید.
شما باید یک ایمان قوی به خود داشته باشید . تصمیم بگیرید که اعتقاداتی که تجارب شما را می سازند چه خوب چه بد، آنها را بپذیرید. شما موفقیت راتجربه می کنید .هرچند ممکن است دراین مسیر متحمل درد، رنج، تعارض وبقیه مصائب و مشکلات شوید.
یادتان نرود، همیشه موانع بخشی از مسیر هستند.
می دانم که کمی عجیب است اما قبول این مسئولیت پذیری تنها مسیررسیدن به موفقیت است. به این معنا که شما می توانید هرچیزی را که بخواهید تغییر دهید. بلی، وقتی مسئولیت همه چیز را قبول کنید، کنترل زندگی تان را به دست خواهید گرفت.
همواره موانعی در مسیرشما وجود دارد. این موامنع و سختی ها شما را امتحان می کنند وشما باید از پس آنها بربیایید و با قدرت پشت سر بگذاریدشان. اگر این گونه عمل کنید، نهایتاً متوجه می شوید که این موانع، باعث یادگیری و رشد شما می شوند.
قبول اینکه شما قدرت تغییر وضعیت وغلبه برمشکلات را دارید، بخش بزرگی از معمای چگونگی رسیدن به موفقیت است.
پافشاری بر یک هدف یعنی ادامه رشد شما.
هر بار که روی هدف خود پافشاری و مقاومت می کنید، رشد خواهید کرد و بزرگتر می شوید. بجای گله وشکایت ازلحنی مثبت و با روحیه استفاده کنید. چیزهایی را امتحان کنید که ازآنها گله داشتید وسعی کنید آنها را تغییردهید.
همین امروز اقدام کنید!
یک نفس عمیق بکشید و به احساس خود اعتمادکنید. زمانیکه توانستید نشانه های هشدار را بشناسید، آنگاه می توانید موانع را کنار بزنید ودر مسیر موفقیت حرکت کنید. انتخاب کنید که به خود و آنچه انجام می دهید اعتقاد داشته باشید. ودر آخرموانعی که شما با آنها روبرو می شوید در مقایسه بااهداف شما ناچیز خواهد بود.
خوب، هر 5 مرحله قبلی را در ذهن خود داشته باشید تا برویم سراغ مهم ترین مرحله، یعنی سیستم.

 

مرحله ششم : استفاده از یک سیستم ثابت شده

شاید باور کردنی نباشد، ولی این مرحله، مهم ترین مرحله ای است که مردم نادیده می گیرند و بدون تردید بی توجهی به این مقوله بزرگترین عامل ( خصوصاً در کشور ما ) در نرسیدن به موفقیت است.  متاسفانه در فرهنگ ما، مفهوم خلاقیت به غلط جا افتاده، مردم فکر می کنند خودشان باید مسیر را کشف کنند و می خواهند چرخ را از نو بسازند. و حتی شخص من هم در این رابطه مدت ها در اشتباه و گمراهی مطلق به سر می بردم. رویای من همیشه این بود که به یک کارآفرین آنلاین تبدیل شوم،  من فکر می کردم خودم باید مسیر دستیابی به این هدف را کشف کنم و باید با تصورات و نقشه های خودم رو به جلو حرکت کنم. فکر می کنید نتیجه اش چه بود؟ ماه ها تلاشِ بی وقفه و خوردن به در بسته! من تنها زمانی موفق شدم که دست از لجبازی و خودسری برداشتم و به یک سیستم ثابت شده اعتماد کردم. و این سیستم مرا به فروش 10 میلیارد تومانی رساند!  در همین دوران و زمانی که در اوج بودم، دوباره همان اشتباه را تکرار کردم و به واسطه پشت کردن به این سیستم ساده، با مغز به زمین خوردم و نه تنها کاملاً ورشکسته شدم، بلکه 1.7 میلیارد تومان بدهی بالاآوردم. پشت کردن به سیستم ثابت شده، سیستمی که کار کرده بود و برای من جواب داده بود، مرا یک شبه نابود کرد و هر آنچه داشتم را از من گرفت. و جالب این جاست که بازگشت به همان سیستم ساده، دوباره مرا نجات داد. اگر می خواهید در مسیر دستیابی به موفقیت، پول زیادی از دست ندهید و اگر دوست ندارید تا مرز سکته قلبی پیش بروید، باید این سیستم ثابت شده را داشته باشید. اما نگران نباشید، نیازی نیست تجربه های تلخ من برای شما هم تکرار شود؛ چرا که من امروز تصمیم گرفته ام یک شانس بزرگ به شما بدهم! می خواهم این سیستم ثابت شده را به صورت رایگان به شما بدهم. پس این فرصت را از دست ندهید و همین حالا روی دکمه زیر کلیک کنید. 

نظرات
ارسال نظر
سایر مطالب
گردش پول